Cultuur

Bereid tot Dialoog

za 25 oktober '08

Bereid tot Dialoog

 

Een uitdaging voor de wereld van de media.

Sprekers:

Joaquín Navarro-Valls, voormalig perschef van het Vaticaan

Janne Matlary, hoogleraar internationale politiek in Oslo

Bereid tot dialoog.
Een uitdaging voor de wereld van de media.

 

 

Uit verschillende wereldculturen kent de bijbel een grote rijkdom aan geloofs- en filosofische denkbeelden en vormt dan ook een bron van inspiratie voor christenen en niet-christenen. Deze denkbeelden dragen eraan bij dat het woord van God in het hart van elke cultuur kan binnenkomen en richting kan geven aan het handelen van de mens.

Een diepgaande dialoog tussen geloof en cultuur kan de massamedia waarden aanreiken die van wereldwijde invloed kunnen zijn.

 

Sprekers:

Pausschap en Moderniteit - Johannes Paulus II en Benedictus XVI 
Joaquín Navarro-Valls, voormalig perschef van het Vaticaan, plaatst het pausschap van Johannes Paulus II en Benedictus XVI, zowel historisch als conceptueel, in het referentiekader van de moderniteit.

 

Joaquín Navarro-Valls: psychiater en journalist. Van 1984 tot 2006 directeur van de persdienst van de Heilige Stoel en woordvoerder van Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Gedelegeerde van de Heilige Stoel naar de internationale bijeenkomsten van de Verenigde Naties in Caïro, Kopenhagen, Beijing en Istanbul. Sinds 2007 voorzitter van de Universita' Campus Bio-Medico in Rome.

  Paussschap en Moderniteit, dr. J. Navarro-Valls

Waar geloof en rede elkaar vinden
Janne Haaland Matlary, hoogleraar internationale politiek aan de universiteit van Oslo, presenteert de Nederlandse editie van het boek Waar geloof en rede elkaar vinden, een biografie over haar zoektocht naar het katholieke geloof.
Vervolgens gaat zij in op haar nieuwste boek When Might becomes Human Right, waarin zij de vraag stelt hoe ‘mensenrechten’ als een algemeen geldend criterium kunnen dienen in een politiek klimaat dat stoelt op relativisme.

 

Janne Haaland Matlary: hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit van Oslo en tevens senior adjunct onderzoeker op het gebied van veiligheidsbeleid aan het Noors Instituut voor Internationale Betrekkingen. Lid van de Pauselijke Raad voor Vrede en Gerechtigheid en consultor van de Vaticaanse Pauselijke Raad voor het Gezin. Bij gelegenheid is zij actief als hoofd of lid van pauselijke afvaardigingen naar internationale bijeenkomsten.

 

     Waar geloof en rede elkaar vinden, dr. J.Matlari-Haaland

 
vertel een vriend(in)!