Cultuur

Cultuur van Europa I

za 7 maart '09

Cultuur van Europa I

 

De idee Europa

Europa's Breekbaar Geweten

 

Sprekers:


Prof. dr. J.A.E. Bons

Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau

Cultuur van Europa I

 

De geschiedenis van Europa vertoont sinds de Oudheid een tendentie om de natuurlijke verbinding van christendom en geografisch-politieke omstandigheden om te zetten in een verenigd Europa. Is dit Europa in een ideaalconcept te vangen? Aan het eind van de 20e eeuw doet Europa opnieuw een poging zijn identiteit te codificeren. Na twee wereldoorlogen en in een intellectueel klimaat van gebrek aan filosofisch en cultureel zelfvertrouwen is dat een heroïsche poging.
Zijn wij anno 2009 oud en vermoeid? Of zullen wij opnieuw levenskracht putten uit onze diepe, eerbiedwaardige wortels van de antieke beschavingen en het christendom? (JAEB)

 

Sprekers:

 

De idee Europa
Prof. dr. J.A.E. Bons bespreekt zijn visie over Europa, ervan uitgaande dat de wortels in de Grieks-Romeinse Oudheid en in de Joods-christelijke traditie liggen. De culturele identiteit blijft een bron van inspiratie ook voor het verenigd Europa van nu in al zijn dimensies, maar wordt dit erkend?

 

Prof. dr. J.A.E. Bons is hoogleraar Geschiedenis van de Retorica aan de Universiteit van Amsterdam; sinds 1999 Fellow of University College Utrecht, Humanities Department (Classics and Literature) en universitair docent Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht.

 

Europa's Breekbaar Geweten.
Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau: Met Robert Schuman (1950) en Solidarnosc (1981) kwam het geweten in opstand tegen geweld en onderdrukking. Europa ging de weg van vrede en eenwording, maar het Europees geweten is heel breekbaar.

 

Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau is emeritus hoogleraar Interna-tionaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en Leiden, emeritus hoogleraar Westelijke Samenwerking aan de Universiteit Leiden en sinds 2008 Professor of International Relations in the Advanced LLM program in International Law aan de Universiteit van Leiden.

 

Met het symposium Cultuur van Europa sluiten wij het 25-jarig jubileum van Stichting SOKA af.