Cultuur

Cultuur van Europa II

zo 10 oktober '10

Cultuur van Europa II

 

Sprekers:

prof. dr. J.A.E. Bons
prof. dr. F.A.M. Alting von Geusau

Cultuur van Europa II 

De universiteit is een van de belangrijkste bijdragen van de cultuur van Europa aan de geschiedenis van de mensheid.
Als instituut heeft de universiteit zich vanaf het begin gewijd aan de zoektocht naar de waarheid. Met zijn intelligentie en vernuft kon de mens zo dieper doordringen in de orde van het universum en er de wetten van beschrijven. De natuur, de kosmos, en de aard van de mens en zijn manier van samenleven in een cultuur die de orde van het universum weerspiegelt, konden in zekere wetmatigheden worden neergelegd en stap voor stap worden verfijnd en verdiept. De bestendige orde van het universum laat deze wetenschappelijke analyse toe en garandeert de zekerheid van de natuurwetten.
Als zodanig was de universiteit een natuurlijk instrument voor de Katholieke Kerk om de waarheid van de Schepping doorgronden. De mens is geroepen tot het leren kennen van de waarheid.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat de universiteit is voortgekomen uit de rijke culturele traditie van de Katholieke Kerk.  (JAEB)

 

Programma zondag 10 oktober

11.30 Ontvangst, inschrijving en koffie

11.50 Opening 

12.00 Prof. dr. J.A.E. Bons: De universiteit als gilde: waarheid en de band tussen docenten en studenten

13.00 Lunchbuffet

14.30 Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau: Verdrag van Lissabon: vier solisten zonder partituur

16.00 Afsluiting van het symposium

 

Prof. dr. J.A.E. Bons is hoogleraar Geschiedenis van de Retorica aan de Universiteit van Amsterdam; sinds 1999 Fellow of University College Utrecht, Humanities Department (Classics and Literature) en universitair docent Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij spreekt over:

De universiteit als gilde: waarheid en de band tussen docenten en studenten

Met "universitas professorum et scholarium" werden de eerste universiteiten in Europa aangeduid: een gemeenschap van professoren en studenten". Het doel van deze als een gilde georganiseerde associatie was de zoektocht naar de waarheid, ondernomen in een welbegrepen vriendschappelijke samenwerking van professoren en studenten. Deze bijzondere vorm van vriendschap en "caritas" is de basis voor een uniek fenomeen in de wereld: de universiteit.

 

Prof. jhr. dr. F.A.M. Alting von Geusau is emeritus hoogleraar Interna-tionaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en Leiden, emeritus hoogleraar Westelijke Samenwerking aan de Universiteit Leiden en sinds 2008 Professor of International Relations in the Advanced LLM program in International Law aan de Universiteit van Leiden. Hij houdt zijn inleiding over:

Verdrag van Lissabon: vier solisten zonder partituur

Het Verdrag - laatste compromis in het Europese integratie proces - voorziet in vier voorzitters. Hun taken zijn nauwelijks omschreven en zeker niet onderling afgebakend. Is de Europese Unie met dit verdrag op de goede weg die Robert Schuman in 1950 wees? Een kritische analyse van doelstellingen, beginselen en werking van het verdrag is op zijn plaats.