Cultuur

Cultuur van Europa IV

za 15 februari '14

Cultuur van Europa IV

 

Europees Burgerschap

Cultuur van Europa IV
Europees burgerschap: onbekend maakt onbemind

 

De Europese Parlementsverkiezingen staan voor de deur. Eurosceptici, eurofoben en eurofielen vallen over elkaar heen. Ieder heeft zijn eigen opinie over Europees burgerschap. Hoe cruciaal is Europees burgerschap eigenlijk?

Dat de Europese Unie het niet gemakkelijk heeft in deze tijden is duidelijk. Vrede en welvaart worden als vanzelfsprekende verworvenheden ervaren en de rol van de EU erin veelal als die van een lastige bemoeial. Europees burgerschap lijkt veelal niet te verenigen met nationaal burgerschap en wordt als kunstmatige toevoeging aan de eigen nationaliteit gezien.

Uitbreiding van de EU en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal EU-burgers wordt door menigeen onsympathiek bejegend.

Het grenzeloze vertrouwen van de burger in de eenwording van de beginjaren heeft dikwijls plaats gemaakt voor wantrouwen en angst voor wat komen gaat. Hoe valt dit te verklaren?

Europees burgerschap: een realiteit, een na te streven ideaal of een taboe voor de inwoner van Europa?

 

Programma zaterdag 15 februari 

10.30   Ontvangst, inschrijving en koffie

11.00   Opening

11.05   Prof. dr. F.A.M. Alting von Geusau, Europees burgerschap?
11.50   Vragen

12.05   Danny de Paepe (MA LLB), Europees burgerschap en de link met het
            Europees Parlement; is er ruimte voor de nationale grens?

12.45   Vragen en aansluitend lunchbuffet

14.15   Prof. dr. J.W. de Zwaan, Europees Burgerschap en het Europa van de
            Burger: synoniem of contradictie?

15.00   Vragen

15.15   Dr. V. Heutger, EU burgerschap en de overzeese gebieden

15.45   Vragen

16.00   Plenair debat

16.20   Afsluiting van het symposium 

 

Dagvoorzitter: Mr. René Guldenmund 

Sprekers:

Prof. dr. Frans Alting von Geusau is emeritus hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en Leiden, voor deze laatste ook emeritus hoogleraar Westelijke Samenwerking en International Relations in the Advanced LLM Program in International Law. Professor von Geusau heeft vele artikelen en boeken op zijn naam staan, waaronder European Unification into the Twenty First Century (2012)en het vorig jaar verschenen essay De geest van Christus leeft in Europa!

 

Danny de Paepe is sinds 2008 werkzaam op het Informatiebureau van het Europees Parlement in Nederland (Den Haag), als publieksvoorlichter en adjunct-bureauhoofd. Daarvoor was hij persvoorlichter bij het Directoraat-Generaal Communicatie van het Europees Parlement in Brussel en werkte hij voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij heeft zijn Masters in Ontwikkelingsstudies, BA in Nederlands Recht.

Prof. dr. Jaap de Zwaan, hoogleraar Europees Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lector European Integration aan De Haagse Hogeschool. Daarvoor was professor De Zwaan onder andere directeur van het Nederlands Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen Clingendael (2005-2011) en werkzaam voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en Brussel vooral op het gebied van Europese Integratie. De Zwaan heeft verschillende nevenfuncties.

 

Dr. Viola Heutger is Visiting Professor Caricom, Competition Law bij de Anton de Kom University Paramaribo, Suriname.en zij is senior onderzoeker en docent aan verschillende Europese universiteiten, waaronder de Pazmay Universiteit, Hongarije.

 

Aanmelding:
Secretariaat SOKA, Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam
Tel. 020 573 72 67, e­mail: secretariaat@soka.nl

Plaats:
Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel  Tel. 013 5132630

Kosten:  € 35 (studenten 20,-) inclusief lunchbuffet 

Betaling: Bij voorkeur per bank
IBAN NL86INGB0005157514, van Stichting SOKA, Amsterdam.
Betaling kan ook ter plaatse.           

 

Schuman: "The European spirit signifies being conscious of belonging to a cultural family and to have a willingness to serve that community in the spirit of total mutuality, without any hidden motives of hegemony or the selfish exploitation of others.”