Cultuur

Cyclus Leiding geven

za 17 april '04

Cyclus Leiding geven

 

Inspirationeel Leiderschap

 

Sprekers: 

Jan de Jong

Elisa García

 

Inspirationeel Leiderschap
Cyclus van drie studiedagen over leiding geven

 

Onze wereld is verre van volmaakt en verlangt naar mensen die leiding geven aan veranderingen en verbeteringen die moeten leiden tot een rechtvaardige maatschappij, waarin de waardigheid van ieder mens tot uiting komt.

Deze cyclus van drie dagen over 'inspirationeel leiderschap' wil jonge mensen (studenten en jonge professionals) voorbereiden op het leidinggeven aan allereerst het eigen leven , en daarna ook aan anderen. Het gaat er niet alleen om competente professionals te zijn, maar ook te investeren in de morele aspecten van het handelen, ethisch verantwoorde beslissingen te nemen en positief bij te dragen aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Daarom is het van belang te filosoferen over zaken als geluk (iets wat we nastreven), vrijheid (het goede gebruik van onze eigen vrije wil), waarheid en de ordening van de dingen (van ons eigen leven en van de wereld om ons heen).

Het is ook belangrijk om na te denken over de eigenschappen die nodig zijn om leiding te geven en welke principes daarbij moeten worden gehanteerd.

Tenslotte is het van belang na te denken over het referentiekader dat iemand als leider hanteert als hij belangrijke keuzes moet maken en de rol van het geweten daarbij, over welke idealen hij daarbij nastreeft en welke bronnen hem ter beschikking staan bij het formuleren van principes en idealen en de vorming van zijn geweten.

 

De cursusleiders:

Jan de Jong is Inspecteur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken op het gebied van delfstofwinning. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de HTS Amsterdam en Petroleum Engineering aan de Heriot Watt University in Edinburgh. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Shell International.

Elisa Garcia is onderzoekmedewerkster aan het project "ethische overwegingen rondom het aanbod van prenatale screening" aan de VUMC, vakgroep filosofie en medische ethiek. Ze is biologe, gepromoveerd aan de RUU, heeft filosofie gestudeerd aan de Universitá Santa Croce en is bezig met haar promotie over de status van het pre-implantatie embryo.

 

Inhoud:

De cursus bestaat uit korte presentaties van elk 20-30 minuten afgewisseld met interactieve discussies en het werken in groepen. Voor de derde dag worden enkele gastsprekers uitgenodigd die belangrijke leidinggevende functies vervullen.

Zaterdag 17 april 2004

Inleiding over opzet van het programma
Presentaties over Geluk en Vrijheid
Leidinggeven aan je eigen leven
Prioriteiten stellen

Zaterdag 15 mei 2004

Inleiding en terugblik op eerste dag
Presentaties over Waarheid en Orde
Leidinggeven aan anderen
Van afhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid

Zaterdag 18 september 2004

Inleiding en terugblik tweede dag
Presentatie over Inspiratie
Inleidingen van gastsprekers en discussie
Conclusies en afsluiting