Cultuur

Universele Ethiek

za 20 oktober '12

Universele Ethiek

 

Themaweekend
Jaar van het Geloof

Themaweekend 19 - 21 oktober: Het Jaar van het Geloof

Op 11 oktober opent Paus Benedictus XVI het Jaar van het Geloof, 50 jaar na het begin van het 2e Vaticaans Concilie in de hoop daarmee een hernieuwde bekering in gang te zetten en een herontdekking van de vreugde van het geloof.

In dit themaweekend krijgen we de gelegenheid stil te staan bij wat leven vanuit het geloof voor ons kan betekenen en betrokken en geloofwaardige getuigen van Christus te zijn in de wereld van vandaag. Thema’s die de eigen kennis van het geloof nieuw leven inblazen en vergroten komen aan de orde. Deze bagage kan ons helpen mensen naar de deur van het geloof te leiden, zodat ook zij Christus leren kennen.

Op het programma staan onder meer inleidingen, workshops, rondetafelgesprek en filmforum, over de volgende thema’s:

Porta Fidei
De natuurwet: regels en beginselen die voor alle mensen gelden
De belangrijkste kenmerken van hedendaagse stromingen
Vriendschap en solidariteit
Communicatie en identiteit
Leven vanuit het geloof en ervan getuigen


De rustige sfeer van Zonnewende nodigt uit tot het informeel uitwisselen van ervaringen en ideeën. Er is tijd om de H.Mis bij te wonen, te lezen, te tennissen en te wandelen in de bosrijke omgeving.
De activiteiten op godsdienstig gebied zijn toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Rooms Katholieke Kerk (zie ook www.opusdei.nl).


Van 25 tot 27 januari 2013 vindt een vervolg op dit weekend plaats.


Aanmelding & informatie Themaweekend 19 - 21 oktober 2012
secretariaat@soka.nl / 020 5737267 Contactpersoon José van Dijck
Van: vrijdag 19 oktober 21.00 uur Tot: zondag 21 oktober 16.00 uur
Kosten: gelieve € 110 over te maken naar rek.nr. 5157514 t.n.v Stichting SOKA, Amsterdam
Plaats: Conferentieoord Zonnewende Tilburgseweg 54 5066 BV Moergestel