Cure & Care

AWBZ in nood

za 12 november '11

AWBZ in nood

 

Gezondheidsrecht

Sprekers:
prof. mr. dr. M. Buijsen
prof. dr. A. Boons

AWBZ in nood: een cultuurkwestie?

 

Niet de cure maar de care, de AWBZ-zorg, is momenteel het grote hoofdpijndossier voor beleidsmakers.

Iedereen die door ziekte, ouderdom of een handicap afhankelijk wordt van langdurige zorg en ondersteuning, kan een beroep doen op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Door een stijgend beroep op deze voorziening ziet het kabinet zich genoodzaakt restrictieve maatregelen te treffen, zoals beperking van de toegang tot de AWBZ voor zwakbegaafden en wijziging van de voorwaarden van het persoonsgebonden budget. Volgens prof. Martin Buijsen is de groei van de kosten in dit compartiment voor een belangrijk deel een cultuurkwestie. De zorg van kinderen voor hun ouders is in Nederland tot het minimum geslonken. De beperking op het persoonsgebonden budget blijkt moeilijk te verkopen.
Hoe stopt de overheid dit proces van groeiende vraag? Of zijn de oplossingen dichter bij huis te vinden? Staan we aan de vooravond van een cultuuromslag?

Inleiding door:
Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, Professor of Health Law; Institute of Health Policy and Management and Erasmus School of Law; Erasmus University Rotterdam

 

 

Economie in dienst van de mens.

 

Het is de vraag of de huidige mondiale economische crisis nog wel opgevat kan worden als een rimpel in de vijver. Is het niet eerder zo dat deze economische dynamiek ons zou moeten dwingen na te denken over de fundamenten waarop ons beroep op elkaar en de aarde gegrond is. In hoeverre kan de sociale leer van de Katholieke Kerk in deze discussie richting geven en kunnen personaliteit, solidariteit en subsidiariteit een grotere rol spelen in de onderlinge verhoudingen? Mens zijn is altijd mede-mens zijn. Hoe kunnen wij zelf onze verantwoordelijkheid nemen?

 

Inleiding door:
Prof.dr. A.N.A.M. Boons RA, Rotterdam School of Management; Erasmus University Rotterdam

 

 

Programma zaterdag 12 november 2011 

 

11.00  Ontvangst met koffie

11.30  Introductie van de dag

 

11.45  Prof. mr. dr. M.A.J.M. (Martin) Buijsen 

           AWBZ in nood: een cultuurkwestie? 12.45  Lunchbuffet.

 

13.45  Prof. Dr. A.N.A.M. (Arnick) Boons  

           Economie in dienst van de mens  


14.45  Gelegenheid tot vragen stellen aan beide sprekers

 

15.15  Afsluiting van het symposium, thee

 

Plaats: Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel,
           tel: 013 513 2630

Kosten: € 35  (€ 15,00 studenten) inclusief lunchbuffet

Bij voorkeur per bank betalen. ING 5157514, t.n.v. Stichting SOKA, Amsterdam

 

Inschrijving en informatie:                

Secretariaat SOKA, Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam,
tel. 020 573 72 67, e­mail: secretariaat@soka.nl  of via het inschrijfformulier op deze pagina.    

Contactpersoon: José van Dijck

Bij voldoende vraag kan oppas geregeld worden.

 

Stichting SOKA (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) biedt de gelegenheid zich op maatschappelijk en cultureel gebied te ontplooien.

SOKA organiseert diverse activiteiten die het accent leggen op geestelijke verrijking en kennisoverdracht.

Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd.