Cure & Care

Beroepsgeheim

za 25 januari '20

Beroepsgeheim

 

Stichting Soka organiseert een seminar over Beroepsgeheim

 

"Het medisch beroepsgeheim wordt van oudsher beschouwd als een groot goed. Een patiënt die zijn hulpverlener informatie verstrekt, moet erop kunnen vertrouwen dat deze informatie niet met derden gedeeld wordt. Het beroepsgeheim wordt onontbeerlijk geacht voor de onbelemmerde toegang tot geneeskundige bijstand. Toch staat de geheimhoudingsplicht van artsen en andere hulpverleners onder druk.

Beleidsmakers geven er steeds vaker blijk van het medisch beroepsgeheim te beschouwen als een hinderlijke sta-in-de-weg voor de behartiging van andere zwaarwegende maatschappelijke belangen: het bestrijden van sociale zekerheidsfraude, de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten, het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld, etc. De roep om de geheimhoudingsplicht wettelijk in te perken klinkt steeds luider.
Daarbij laten incidenten als die met Thijs H. zien dat ook het publiek minder en minder begrip heeft voor het medisch beroepsgeheim. Zelfs de hulpverleners lijken het belang van hun eigen geheimhoudingsplicht in toenemende mate te relativeren. Wat is er met het medisch beroepsgeheim aan de hand?"

Spreker: Prof. Dr. Martin Buijsen
Professor of Health Law, Erasmus University Rotterdam
Erasmus School of Health Policy & Management
Erasmus School of Law

prof. mr.dr. Martin Buijsen (1963) is hoogleraar Recht & gezondheidszorg en hoofd van het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit). Zijn onderzoek bestrijkt het hele domein van het gezondheidsrecht, nationaal maar ook internationaal. Steeds met de focus op juridische vraagstukken over zorgverlening, -financiering en -verzekering.

 

Casuïstiek:

dr. Jaap Maas, bedrijfsarts-epidemioloog
Universiteit UMC, locatie AMC
en
dr. Iris Bremer, Jeugdarts bij de GGD Amsterdam

 

dr. Iris Bremer bespreekt een casus m.b.t. kindermishandeling en een casus waarbij ouders verwijdering van gegevens uit het medisch dossier eisten.

 

Voorlopig programma zaterdag 25 januari

10.30   Ontvangst, inschrijving en koffie

11.00   Opening en korte inleiding van de sprekers

11.05   Martin Buijsen, Beroepsgeheim

11.50   Vragen

12.00   dr. Jaap Maas

12.30   dr. Iris Bremer

13.15   Lunchbuffet

14.15  Themafilm en afsluiting van het symposium

 

Aanmelding:

Secretariaat SOKA, Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam

E­mail: secretariaat@soka.nl

www.soka.nl

Plaats

Conferentieoord Zonnewende, Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

 

Kosten

€ 35 (studenten 20, -) inclusief lunchbuffet

 

Betaling

Bij voorkeur per bank

IBAN NL86INGB0005157514, van Stichting SOKA, Amsterdam.

Betaling kan ook ter plaatse.

 

 
inschrijven!     vertel een vriend(in)!