Cure & Care

De eeuwig jonge mens als ideaal

za 7 juni '08

De eeuwig jonge mens als ideaal

 

Sprekers:

dr. Henk Jochemsen

dr. Rudi te Velde

De eeuwig jonge mens als ideaal?

 

Cure & Care organiseert dit symposium in een tijd waarin volop gedebatteerd wordt over verruiming van de normen voor euthanasie, als gevolg van het zogenaamde onomkeerbaar verlies van menselijke waardigheid bij mentale aftakeling.Aan de andere kant maken de media ons gek met de botoxcultuur. Niets lijkt aantrekkelijker dan onze juveniele look te vereeuwigen. Door stamceltherapie, klonering en genetische manipulatie streven we naar ‘verbetering van menselijk functioneren’.

 

Wat doet dit met onze identiteit ?Hoe zal die nieuwe oude mens er uit zien? Is hij in staat zijn identiteit te behouden in dit maakbare lichaam?

 

Twee deskundigen geven hun visie op de realiteit:

 

De nieuwe oude mens
Henk Jochemsen, Directeur van het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut en bijzonder hoogleraar medische ethiek, VUmc, Amsterdam, zet de mogelijkheden uiteen van stamcel-onderzoek in relatie tot oneindig jong en oneindig stressbestendig zijn, en met een ongelimiteerd leervermogen en geheugen. Vanuit de moleculaire biologie komen voortdurend nieuwe inzichten. Kunnen wij het leven verlengen?

   Prenatale diagnostiek en embryoselectie, prof. dr. H. Jochemsen

 

Enige filosofische reflecties bij het begrip menselijke waardigheid
Rudi te Velde, Hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, geeft een filosofische verheldering van het complexe begrip 'menselijke waardigheid' en het dubbelzinnige gebruik ervan in het ethische debat over leven en lijden. In de moderne ethiek wordt 'waardigheid' vaak gefundeerd op het vermogen van rationaliteit en autonomie. Berust waardigheid niet veeleer in een 'zijn' dan in een 'kunnen'?

    Menselijke waardigheid en ouderdom, prof. R. te Velde

Presentatie van de Nederlandse versie van de 8-delige DVD-serie “Culture of Life”

    DVD-serie De Cultuur voor het Leven