Cure & Care

Ethiek en Diagnostiek

za 2 oktober '04

Ethiek en Diagnostiek

 

Ethische overwegingen omtrent prenatale diagnostiek

 

Sprekers:

dr. Paul Cobben

dr. Elisa García

Ethiek en Diagnostiek
Ethische overwegingen omtrent prenatale diagnostiek

 

De recente ontwikkelingen in zowel wetgeving als medisch onderzoek op het gebied van de prenatale diagnostiek roepen moeilijke vragen op en waren daarom aanleiding voor Cure & Care dit symposium te organiseren.

Cure & Care streeft ernaar dat studenten en jong afgestudeerden op het gebied van de gezondheidszorg zich verdiepen in de kernvragen van het bestaan. Om een visie op de werkelijkheid van het leven te vormen is het zinvol zich samen met anderen over belangrijke vraagstukken te buigen. Eigen opvattingen en inzichten kunnen vergeleken worden met de gedachtenwereld van anderen. Dat verdiept de eigen opvattingen, die verder reiken dan de opinie van het moment.

 

sprekers:

 

Menselijke autonomie
Recent schreef hij een artikel in het NRC Handelsblad naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad van april j.l. om alle zwangere vrouwen een onderzoek aan te bieden dat het mogelijk maakt de vrucht te screenen op Downsyndroom en neutrale buisdefecten. De morele rechtvaardiging, aldus de Gezondheidsraad, is gelegen in het principe "leed voorkomen" door het verschaffen van handelingsopties. In juni heeft staatssecretaris Ross haar standpunt naar de Tweede Kamer gezonden: Jongere zwangeren dienen wel over het bestaan van de test te worden geïnformeerd, maar moeten in elk geval de kansbepalende test zelf bepalen. Vanuit een stuk eigen levenservaring komt Paul Robben tot een kritische analyse van het rapport van de Gezondheidsraad.

Paul Cobben is hoogleraar geschiedenis van de moderne Wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg.

   Menselijke autonomie, prof. dr. P. Cobben

 

Morele dilemma's bij het aanbieden van een screening
Enerzijds wil men leed voorkomen, anderzijds verdient de vrucht bescherming. Het zijn twee elkaar uitsluitende alternatieven, ieder met een gewenste en een ongewenste uitkomst.

Elisa García is onderzoekmedewerkster bij de VUMC vakgroep Filosofie en Medische Ethiek, is actief in een project ethische overwegingen rondom het aanbod van prenatale screening. Ze is biologe, gepromoveerd aan de RUU. Verder heeft ze Filosofie gestudeerd aan de Universitá Santa Croce en is bezig met haar promotie over de status van het pre-implantatie embryo.

 

   Samenvatting van deze dag door dr. mr. M. Buijsen