Cure & Care

Orgaandonatieshow als promotiestunt?

za 1 maart '08

Orgaandonatieshow als promotiestunt?

 

Menselijke waardigheid & Orgaandonatie

 

Sprekers:

dr. F van Ittersum

dr. mr. M. Buijsen

Orgaandonatieshow als promotiestunt?
Menselijke waardigheid & orgaandonatie.

 

In een rapport van november 2007 adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) het kabinet over de organisatie van de gezondheidszorg: “Mensen die bij leven een nier doneren, moeten daarvoor worden beloond. Dat kan het beste door hen levenslang een gratis ziektekostenverzekering te geven”.

BNN stelt het probleem op een andere manier aan de orde: smakeloos en onethisch? Of is het juist goed dat de omroep op deze controversiële manier aandacht vraagt voor het tekort aan donoren in Nederland?

 

Sprekers:

 

Financieel gewin of onbaatzuchtig wegschenken
Dr. Frans van Ittersum, internist-nefroloog aan het VU medisch centrum

Vanuit allerlei kanten wordt gepoogd het aantal organen voor donatie beschikbaar te krijgen. Wat zijn de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied en welke motieven hebben de diverse partijen om donatie te stimuleren? En hoe liggen deze motieven medisch-ethisch gezien?

     Financieel gewin of onbaatzuchtig wegschenken, dr. F. van Ittersum

Financieel_gewin_of_onbaatzuchtig_wegschenken_dr._F._van_Ittersum.pdf

 

Menselijke waardigheid & orgaandonatie
Dr. mr Martin Buijsen, gezondheidsjurist en rechtsfilosoof. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan Erasmus medisch centrum/Erasmus Universiteit

Op dit moment prijkt het vraagstuk van de orgaandonatie weer bovenaan de beleidsagenda. Minister Klink (VWS) werkt aan een masterplan om het tekort aan donororganen (en daarmee de sterfte op de transplantatielijsten) terug te dringen. In het recente verleden zijn hiertoe verschillende voorstellen gedaan. Zo pleitte de Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) onlangs nog voor het belonen van orgaandonatie in leven. Welke initiatieven zijn (ethisch en juridisch gezien) geoorloofd en welke niet?

     Orgaandonatie & menselijke waardigheid, dr. mr. M. Buijsen

Orgaandonatie_en_menswaardigheid_prof._dr._mr._M._Buijsen.pdf

 

 
vertel een vriend(in)!