Cure & Care

Spelen met Moeder Natuur?

za 26 september '09

Spelen met Moeder Natuur?

 

Sprekers:

Mgr. dr. W. J. Eijk

Prof. mr. dr. M. A. J. M. Buijsen

Spelen met Moeder Natuur?

 

Het tempo van wetenschappelijke ontwikkelingen en de publiciteit die deze krijgen, wekken in grote sectoren van de publieke opinie zowel verwachtingen als zorgen. Er is veel te doen over het invriezen van eicellen van vrouwen op de leeftijd rond 35 jaar die op latere leeftijd een zwangerschap willen. Wereldwijd zijn er zo’n negenhonderd kinderen geboren uit een eicel die ingevroren is geweest. Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde van het AMC gaat zich intensief bezighouden met vitrificatie en cryopreservatie, het bewaren van ingevroren materiaal: 'Het voorziet in een diepgewortelde voorkeur van mensen om hun eigen genetisch kind te krijgen.'

 

Valt dit alles met elkaar te rijmen? Zijn de wereld en het persoonlijke leven wel maakbaar? Moeten mensen soms niet gewoon dingen accepteren die ze graag anders zouden zien? Willen artsen wel een rol spelen in dergelijke maatschappelijke problemen? Wat doen we met de vele ingevroren embryo’s die al bestaan? Overzien we het risico van commercialisering van de voortplanting?

 

Uitgangspunt van het symposium Spelen met Moeder Natuur is de door de Congregatie voor de Geloofsleer uitgegeven instructie Dignitas Personae (Over de waardigheid van de persoon, sept. 2008). Dit document gaat, in het verlengde van Donum Vitae, over medisch-ethische kwesties op het gebied van het menselijk leven en het gezin. Kern van de ethische reflectie over bio-ethisch onderzoek is dat de waardigheid van de persoon in iedere mens erkend moet worden vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood en dat de uniekheid en integriteit van iedere persoon, op biologisch en genetisch niveau, respect verdient.

 

    Dignitas Personae

Dignitas_Personae_nl.pdf

 

Twee deskundigen geven hun visie op de realiteit:

 

Tot hoever reikt de macht van de mens over de eigen voortplanting?
Mgr. dr. W.J. Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, bisschopreferent medische –ethiek, bestuurslid van de Pauselijke Academie voor het Leven

    Tot hoever reikt de macht van de mens over de eigen voortplanting

 IVF_Eijk_2009_soka.pdf

 

Juridische aspecten van kunstmatige bevruchting
Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, Gezondheidsjurist en rechtsfilosoof, hoogleraar aan Erasmus Medisch Centrum/Erasmus Universiteit

   IVF; Niet-medische vragen voor de dokter

 IVF_Buijsen_2009_soka.pdf

 

 

 

Gelegenheid om DVD’s te bekijken uit de 8-delige serie De Cultuur voor het leven.