Cure & Care

Status menselijke embryo

za 11 augustus '18

Status menselijke embryo

 

De status van het menselijk embryo
Lezing door Dr. Y. F. M. Ramos, Universitair docent Moleculaire Epidemiologie en Celbiologie

 

Uitgangspunt voor deze lezing is de vergadering met betrekking tot de Embryowet welke 4 juni is gehouden:

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A00969

 

Yolande Ramos schreef op 7 februari het opiniestuk "Aan kant en klare baby's kleven voorlopig veel te hoge kosten" in Dagblad Trouw:
Verschillende media lijken ons te vertellen dat de designerbaby nu om de hoek ligt te wachten. Maar nee, de tijd dat mooie baby’s kant-en-klaar uit het laboratorium komen, staat niet voor de deur.

babyfabriek_180131_Trouw.pdf

https://www.trouw.nl/opinie/aan-kant-en-klaarbaby-s-kleven-voorlopig-veel-te-hoge-kosten~a4ba6850/

 

De maatschappelijke relevantie van bio-ethische kwesties als abortus en kunstmatige voortplanting, hebben een levendig debat over de status van het menselijk embryo teweeggebracht. Met de term “status van het menselijk embryo” bedoelen we alle kenmerken die de positie van het embryo bepalen. De kwestie kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd: vanuit wetenschappelijk oogpunt (kennis dat de wetenschap leidt tot de vorming en ontwikkeling van het embryo), vanuit de invalshoek van het zijn (ontologische status: is het een klomp cellen , een dier, een mens, etc.); vanuit de plicht en verantwoordelijkheid van de mens (ethische status: hoe we het kunnen of moeten behandelen, wat we al dan niet legaal kunnen doen, enz.); ten aanzien van de wet (juridische status: hoe de overheid het gedrag van burgers t.o.v. menselijke embryo’s moet regelen).

Elke invalshoek heeft zijn eigen methodologische eisen en ook zijn beperkingen. Zo kan de embryologie niet bewijzen of er al dan niet sprake is van een persoon, hoewel zij wel de gegevens kan aanbieden waaruit de filosoof aanwezigheid van een persoon kan onderscheiden. Uiteraard hangen de diverse studiebenaderingen nauw met elkaar samen. Zo mogen we van de wetenschap aannemen hoe een embryo zich gedraagt. Maar de hele werkelijkheid is complexer en het bepalen van een ethische houding hangt niet alleen af van de wetenschap. Zo was de kennis van de embryologie in de eerste eeuwen van het christendom zeer beperkt, zowel bij christenen als heidenen. In de heidense wereld werd abortus algemeen geaccepteerd en toegepast, terwijl christenen dat niet accepteerden. Vandaag hebben we allemaal een uitgebreide wetenschappelijke kennis over het embryo en wij kopiëren precies de twee standpunten uit de oudheid.

Het gaat dus niet om een wetenschappelijk probleem, maar om een ethisch probleem. Het is waar dat de wetenschappelijke vooruitgang het standpunt van de christenen steeds meer bevestigt, maar dit wetenschappelijk argument wordt verstikt door persoonlijke en sociale motieven, door economische belangen, door wetenschappelijke prestige, politieke gezindheid, etc. Hieruit blijkt dat de wetenschappelijke kennis niet als enige doorslaggevend is voor de ethische standpuntbepaling inzake het respect voor het menselijke embryo.

 

Presentatie door Yolande Ramos
Moraal_Status_Embryo.pdf

 

Bronliteratuur:

Handboek Bijzondere Moraaltheologie, Angel Rodríguez Luño
Handboek Katholieke Medische Ethiek. Verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief, Mgr. dr. W.J. Eijk, dr. L.J.M. Hendriks, dr. J.A. Raymakers, Parthenon, Almere 2010
DONUM VITAE. Over het beginnend menselijk leven en waardigheid van de voortplanting, Congregatie voor de Geloofsleer, 22 februari 1987
EVANGELIUM VITAE. Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek, 25 maart 1995
Syllabus over de deugd van de rechtvaardigheid met citaten uit o.a. Handboek Katholieke Medische Ethiek, De verhandeling over de Rechtvaardigheid van Josef Pieper, Handboek bijzondere moraaltheologie van Angel Rodríguez Luño

Reader_over_Rechtvaardigheid_augustus_2018.pdf