Cure & Care

Zorgstelsel in verandering

di 29 november '05

Zorgstelsel in verandering

 

Menswaardige Gezondheidszorg

 

Sprekers:

Mr. dr. Martin Buijsen

Thea Broens

Zorgstelsel in verandering
Menswaardige gezondheidszorg

 

In de media wordt ruim aandacht geschonken aan de herziening van het stelsel van gezondheidszorg. De vraag is of we geruststellende zekerheid behouden. Geeft de nieuwe basisverzekering recht op een adequate behandeling, en blijft de menselijke waardigheid voorop staan?

 

Cure & Care will zich over enkele kernvragen buigen door twee deskundigen uit te nodigen om hun visie te geven op de realiteit. Beide sprekers dragen bij aan de publieke opinievorming.

 

Sprekers:

 

Nieuwe zorgwet is verre van ideaal
Martin Buijsen, gezondheidsjurist en rechtsfilosoof, is als universitair hoofddocent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Recent schreef hij een artikel in NRC Handelsblad Nieuwe zorgwet is verre van ideaal, waarin hij -in weerwil van wat de optimisten hopen-, ziet aankomen dat de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet wel degelijk tot chaos zal leiden.

Zijn betoog gaat over:
- grondslagen van het stelsel van gezondheidszorg:
   rechtvaardigheid en solidariteit
- het oude stelsel van gezondheidszorg: waarom herzien?
- het nieuwe stelsel van gezondheidszorg:
   welke veranderingen treden er op?
- voor- en nadelen van de wijzigingen

 

     Solidariteit in zorg op de helling, dr. mr. M. Buijsen

 

Een brug tussen marktgerichte en menswaardige gezondheidszorg
Thea Broens is als anesthesieverpleegkundige en pijnconsulent werkzaam in het Rijnland ziekenhuis te Leiderdorp en is bestuurslid van de Stichting Medische Ethiek.

Marktwerking deed haar intrede in de gezondheidszorg. Is er een brug te slaan tussen marktgerichte en menswaardige gezondheidszorg?

 

    Een brug tussen marktgerichte en menswaardige gezondsheidszorg,
            T.Broens

 
vertel een vriend(in)!