Gezin

Dag over het Gezin I 2008

zo 25 mei '08

Dag over het Gezin I 2008

 

Opvoeden, verantwoordelijkheid van de ouders. Heeft de vader een sprecifieke rol?

 

Spreker:

Ben Tax

Opvoeden, verantwoordelijkheid van de ouders. Heeft de vader een specifieke rol?

 

Het gezin waarin je opgroeit heeft een grote invloed op je leven. Als volwassene blijf je, soms onbewust, teruggrijpen op de periode van je kinderjaren. Als je eigen kinderen groot zijn, dan is er toch niets fijner dan te kunnen oogsten van wat je als ouders hebt gezaaid?
De kwaliteit van het huwelijk heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Je hebt de kinderen samen gekregen en hebt samen de verantwoordelijkheid. Je kunt het niet overdoen. Daarom is het belangrijk bij de opvoeding steeds fundamentele waarden voor ogen te hebben, om het zelfvertrouwen en de bloei van het kind van jongs af aan te bevorderen.

 

Op deze gezinsdag wordt in het bijzonder gekeken naar de rol van de vader in het gezin. Naast de directe invloed die hij heeft door zijn gedrag en door zijn houding tegenover het kind, komt ook de indirecte invloed aan bod, waarbij bijvoorbeeld gedacht moet worden aan de manier waarop hij omgaat met de moeder, de voldoening die hij vindt in zijn werk, of de invulling van zijn vrije tijd. Ook is er aandacht voor de communicatie. Vaders die meer met hun partner communiceren doen dat ook meer met hun kinderen, en dit beïnvloedt weer de interactie tussen moeder en kind.

 

Spreker:

Ben Tax, vader van zes kinderen en directeur van een internationaal groenteveredelingsbedrijf.