Gezin

Dag over het Gezin I 2009

zo 19 april '09

Dag over het Gezin I 2009

 

Huwelijk en gezin in een veranderde wereld

 

Spreker: 

Dr. Antoon Hoogveld

Huwelijk en gezin in een veranderde wereld
Over trouw en vertrouwen in het leven van elke dag

 

In een woelige wereld vormt het gezin voor de meeste mensen nog steeds de wezenlijke sociale groep, een samenleving in het klein. Het gezin is echter meer dan een beschutte plek waarin de kinderen geboren worden en opgroeien. Het is een levensvorm die meer dan ooit van onschatbaar belang is voor de toekomst van de samenleving, en allerminst een achterhaald instituut.

De Kerk zegt: ’’Door man en vrouw te scheppen heeft God het menselijk gezin ingesteld. De leden van het gezin zijn personen met eenzelfde menselijke waardigheid. Omwille van het algemeen welzijn van de gezinsleden en van de samenleving is met het begrip gezin een veelheid van verantwoordelijkheden, rechten en plichten verbonden”.

 

In de lezing wordt ingegaan op de duurzame verantwoordelijkheid van de echtgenoten voor elkaar en voor hun kinderen. Het gezin kan niet los worden gezien van het huwelijk: het gaat niet alleen om het opvoeden van kinderen maar ook om de zorg van man en vrouw voor elkaar.

Het traditionele huwelijk en gezin staan tegenwoordig in een sterk veranderende maatschappelijke context en zijn onderhevig aan nieuwe vormen van druk. Zo zijn er grote aantallen nieuwkomers met wezenlijk andere opvattingen inzake opvoeding. Voorts wordt in de massamedia het belang van huwelijk en gezin vaak gerelativeerd. Vrouwen zijn meer dan vroeger werkzaam buiten het gezin, waaraan problemen verbonden zijn als kinderopvang en fiscaliteit. Hierdoor zijn nieuwe knelpunten ontstaan maar ook nieuwe mogelijkheden.

Uitgangspunt is dat het gezin geen geïsoleerde gemeenschap is, achter een gesloten deur, maar onderdeel van de wijdere samenleving, en daar een onmisbare bijdrage aan levert.

   De ik-cultuur bedreigt het gezin, dr. A. Hoogveld

Spreker:

Huwelijk en gezin in een veranderde wereld
Antoon Hoogveld (67) was als hoofddocent antropologie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is 43 jaar met Ans getrouwd, vader van drie kinderen en grootvader van vijf kleinkinderen.

 

 
vertel een vriend(in)!