Gezin

Dag over het Gezin I 2015

ma 25 mei '15

Dag over het Gezin I 2015

 

De grote uitdaging

DE GROTE UITDAGING

het gezin in het licht van de synode

Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei

 Gezin,_wordt_wie_je_bent.pdf

 gezinsdag_25_mei_-_samenvatting_van_de_dag.doc

 

Paus Franciscus riep in oktober 2014 een Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode samen om een accuraat beeld te krijgen van de situatie waarvoor de Kerk gesteld staat inzake het huwelijk, het gezinsleven, de opvoeding van kinderen, de rol en de roeping van het gezin in de Kerk en in de maatschappij.

Van 4 tot 25 oktober 2015 volgt een tweede synode waarin werkwijzen voor de pastorale zorg voor het gezin en de familie worden geformuleerd. Het doel is de gezinnen te helpen de uitdagingen in de wereld van vandaag met het licht en de kracht van het evangelie tegemoet te treden. 

In dit kader verzorgt Mgr. De Jong een lezing over het gezin als de hoeksteen van de samenleving, maar ook van de evenwichtige individuele ontplooiing van de mens. Deze primaire levensvorm, het gezin,  is ons van nature gegeven en is de meest geschikte vorm om te groeien als persoon en gemeenschap.

Het is dus heel belangrijk dat we deze stamcel van de samenleving alle aandacht geven die haar toekomt. In deze tijd is dat niet gemakkelijk. De balans vinden tussen geborgenheid en dienst aan de samenleving zal ieder zelf moeten zoeken.  

In deze lezing willen we nadenken over hoe we niet slechts fysiek, emotioneel en intellectueel, maar ook spiritueel en sociaal onze plaats in ons gezin en die van ons gezin in onze samenleving kunnen hervinden. Hoe kunnen we uiteindelijk tot een echte huiskerk uitgroeien?

 

Mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, ontving de priesterwijding in 1983. Een jaar daarna vertrok hij naar Rome voor de studie  filosofie  aan de Pauselijke Universiteit van St. Thomas van Aquino. In 1989 promoveerde hij tot doctor in de filosofie aan de Catholic University in Washington DC. 

In 1995 wordt hij aangesteld als studentenpastor in Maastricht.  Daarnaast kreeg hij een benoeming tot diocesaan verantwoordelijke voor het jongeren- en roepingenpastoraat en de evangelisatie.

Op 6 februari 1999 ontving hij de bisschopswijding.

 

 

Programma

11.00  ontvangst

11.30  gelegenheid om de H. Mis bij te wonen

12.15  koffie

12.45  - 14.00 DE GROTE UITDAGING

het gezin in het licht van de synode 

door Mgr. Everard de Jong, met gelegenheid om vragen te stellen

14.00 – 15.00  geheel verzorgde lunch

15.00 – 15.30 interview met enkele echtparen

afsluiting van de dag

 

Het kinderprogramma wordt nog uitgewerkt. Voor baby’s is er aparte opvang.

 

Aanmelding

We stellen een tijdige reactie, liefst vóór 15 mei, zeer op prijs.

U kunt zich aanmelden bij de familie Pouw

Juliana van Stolberglaan 31

1412 BE Naarden

Tel. 035 6946350   of een e-mail sturen naar gezin@soka.nl 

Voor de organisatie van het kinderprogramma ontvangen we graag de naam en de leeftijd van de kinderen.

 

Plaats

Conferentieoord Zonnewende

Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

Tel. 013 5132630

www.soka.nl

Kosten

Volw: € 15 p.p.  

Kinderen t/m 7 jr  € 4

Kinderen vanaf 8 jr en ouder € 6

Max. bedrag per gezin € 50

Betaling

Bij voorkeur via rek.nr. NL86INGB0005157514 t.n.v Stichting SOKA, Amsterdam. Betaling kan echter ook ter plaatse.