Gezin

Dag over het Gezin II 2007

za 15 september '07

Dag over het Gezin II 2007

 

 Kinderen en pesten. Wat volwassenen hierover moeten weten!

 

Spreker:

Monique Boons - Prinsen

Kinderen en pesten - Wat volwassenen hierover moeten weten!

 

Dat kinderen elkaar wel eens plagen is heel gewoon. Het is niet altijd leuk, maar zo leren ze met conflicten om te gaan. Het hoort bij het groot worden.
Pesten echter is bedreigend. Er wordt een slachtoffer uitgezocht waarover de pestkop de baas speelt en zijn macht al dan niet zichtbaar misbruikt. Het gebeurt niet zomaar een enkele keer, maar iedere dag weer, soms een jaar of langer achter elkaar.

 

Vaak is er een groepje kinderen, meelopers, dat met de pestkop meedoet. Pesten is een groepsverschijnsel dat vooral speelt onder 10-14 jarigen. In deze periode vormen kinderen hun identiteit en is het belangrijker dan ooit om bij de groep te horen. In deze leeftijdsfase zijn ze dan ook erg kwetsbaar. Als ouder krijg je vaak moeilijk vat op de situatie omdat het gepeste kind gewoonlijk niets vertelt en ook de pestkop niet veel loslaat.
Een kind dat gepest wordt reageert angstig en probeert het contact met anderen te vermijden. Signalen zijn bijvoorbeeld klachten als buikpijn en hoofdpijn, slecht slapen en nachtmerries, met tegenzin naar school gaan, slechtere schoolresultaten, nooit vrienden mee naar huis nemen en ook niet buiten willen spelen.
Een kind dat pest stelt zich agressief op en probeert de eigen onzekerheid te verbergen door zich te verschuilen achter een masker. Het zal vaak opvallend stoer doen, vertellen hoe populair het wel is, steeds proberen zijn zin door te drijven en vaak roddelen over ander kinderen.
Zowel de pestkoppen als hun slachtoffers schieten tekort in sociale vaardigheden. Ze hebben weinig zelfvertrouwen en weten niet goed hoe ze zich in een groep kunnen handhaven.

Pesten is een serieus probleem dat niet eenvoudig is op te lossen. Hoe onderken je dit en hoe ga je er als ouders mee om?

 

    Pesten, Monique Boons - Prinsen

 

Spreker:

Monique Boons-Prinsen. Zij is fysiotherapeute, momenteel werkzaam als docente op een basisschool en actief in het jongerenwerk. Ze wordt regelmatig met het thema geconfronteerd. Monique is moeder van 6 kinderen.