Gezin

Dag over het Gezin II 2009

zo 27 september '09

Dag over het Gezin II 2009

 

Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking


Spreker:

Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie

 

Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking

 

Jan Derksen schreef een boek met de prikkelende titel: Zijn wij wel narcistisch genoeg? In zijn boek betoogt hij dat we in Nederland met zijn allen behoorlijk narcistisch zijn geworden, hoe dat gekomen is en dat dit niet per definitie slecht nieuws is.

 

Hoewel het narcisme hoort bij de ontwikkeling van de mens - de kleuter voelt zich koning op aarde - worden narcistische trekken in de volwassene vaak als iets kwalijks beschouwd. We denken dan aan een extreme vorm van eigenliefde, aan mensen die zichzelf altijd en overal centraal stellen, weinig behulpzaam zijn en snel ontevreden over de aandacht die ze krijgen.

De ontwikkeling van deze eigenliefde heeft echter positieve kanten wanneer de zelfwaardering in goede banen wordt geleid en geënt is op een reële inschatting van de eigen capaciteiten. Zonder gezonde dosis narcisme vaart niemand wel.

Dat we de afgelopen 25 jaar zelfbewuster en narcistischer zijn geworden, kan ook gezien worden als een cruciaal punt om te overleven in de huidige maatschappij, waarin cultuurveranderingen van invloed zijn op de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden. Het kind staat vaak op de eerste plaats, het wordt omringd door trotse ouders en andere opvoeders, maar door een drukkere levensstijl en door veel huidige gezinssituaties wordt de hechtingsband tussen ouder en kind toch steeds dunner. Dit versterkt narcistische persoonlijkheidstrekken. Wat betekent dit allemaal voor de identiteit van jongeren in onze samenleving?

Op deze gezinsdag gaat Prof. Dr. Jan Derksen meer specifiek in op de hechtingsrelatie van kinderen en ouders, het belang van de hechting in onze complexe cultuur en samenleving, op de invloed van de multimedia, het belang van het mobieltje voor jongeren, de blootstelling van pubers en adolescenten aan alles wat het internet te bieden heeft. Seksualiteit, drugs en gedragsstoornissen komen aan bod. De invloed van wereldbeschouwingen en van de kerkelijke organisaties, multiculturele thematiek en integratie worden aangestipt.

     Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking

Spreker:

 

Opvoeden in een tijd van zelfverheerlijking
Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie , verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en de Vrije Universiteit van Brussel. Daarnaast werkt hij als praktiserend eerstelijnspsycholoog en psychotherapeut in een zelfstandige praktijk in Bemmel. Samen met zijn vrouw en collega Ankie Klein Herenbrink heeft hij drie dochters van 19, 17 en 16 jaar.