Gezin

Dag over het gezin 2018

ma 21 mei '18

Dag over het gezin 2018

 

21 mei 2018 Dag voor het gezin

 

Verstandig omgaan met social media, hoe doe je dat?

 

We wonen, werken, leven en leren in het digitale tijdperk. Dat vereist de nodige afstemming: Hoe ga je zelf verstandig om met nieuwe communicatiemiddelen en hoe help je je kinderen dat ook te doen?

Positief aan social media is dat het heel gemakkelijk is om vrienden te maken, dingen te leren en gevoelens te uiten. Toch laat recent onderzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs onder 1.300 docenten ook zien dat zij zich zorgen maken over de negatieve invloed van deze nieuwe communicatievormen. 92% van de leerkrachten geeft aan dat het intensief checken van de smartphone schoolprestaties en rapportcijfers negatief beïnvloedt. Kinderen worden constant afgeleid, krijgen te weinig slaap en kunnen zich daardoor slecht concentreren. Verslaving kan leiden tot sociale en psychische problemen, o.a. bij online pesten. Ouders staan voor de uitdaging hun kinderen op te voeden in een wereld met verleidingen van internet en sociale contacten die zo’n 24 uur per dag beschikbaar zijn.

 

Sprekers: 

Mieke van Velzen, initiatiefneemster van stichting Styl, geeft op een interactieve manier informatie over de online wereld waarin kinderen leven. Zij belicht de gevaren én de positieve aspecten en vertelt ons hoe we kinderen kunnen leren bewust en selectief om te gaan met de sociale communicatiemiddelen. In de virtuele wereld zijn ‘influencers’, zoals vloggers, hun grote voorbeelden; kan een doorbroken ‘snapchat streak’ een groot drama zijn en kan hun online imago hun leven beheersen. Hoe voed je je kinderen op om met anderen om te gaan in een wereld die je misschien niet de meest geschikte voor hen vindt?

 

Elisa García, ethicus, spreekt over de invloed van emoties op het verstand en de wil. Ze geeft ideeën die van toepassing kunnen zijn bij de opvoeding en ze laat zien hoe belangrijk de affectiviteit is bij het maken van keuzes, toegespitst op het gebruik van internet en de social media.

 

Op deze dag voor het gezin willen we nadenken over de manier waarop we met sociale media omgaan en handreikingen bieden om kinderen te leren hun vrijheid goed te gebruiken.

 

Programma

12.15   Ontvangst en koffie
12.45   Mieke van Velzen
            Ins & outs van de online wereld
13.45   Lunch
14.45   Elisa Garcia          
            De invloed van emoties op het maken van keuzes
15.45   Afsluiting van de dag

Voor kinderen is er vanaf 12.30u een speciaal programma: met pony's, sport en spel
Tieners kunnen samen met hun ouders deelnemen aan het programma over social media

 

Om 11.30 uur is er gelegenheid om de H. Mis bij te wonen in de kapel van Zonnewende.

Voor de baby’s is er vanaf 11.30 uur opvang.

 

 

Aanmelding:

We stellen een tijdige reactie zeer op prijs en ontvangen uw aanmelding het liefst vóór 16 mei.

U kunt hiervoor contact opnemen met Juliette van den Berg – Rahman, telefoon 06 41837513 of stuur een e-mail naar gezin@soka.nl.

 

Plaats:

Conferentieoord Zonnewende

Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

www.soka.nl

 

Kosten:

Volwassenen: €15 p.p.

Kinderen t/m 7 jaar: €4. Kinderen vanaf 8 jaar: €6

Max. bedrag per gezin €50

 

Betaling:

Bij voorkeur via rek. NL86INGB0005157514 t.n.v. Stichting SOKA,

Amsterdam. Betaling kan echter ook ter plaatse.

 

Contactpersoon:

Juliette van den Berg – Rahman
Telefoon: 06 41837513 

 

Stichting SOKA (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) biedt de gelegenheid zich op maatschappelijk en cultureel gebied te ontplooien.

SOKA organiseert diverse activiteiten die het accent leggen op geestelijke verrijking en kennisoverdracht. Activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd.