Gezin

Dag over het gezin I 2013

ma 20 mei '13

Dag over het gezin I 2013

 

Echte mannen gezocht

 

Echte mannen gezocht

Jongens moeten weer de ruimte krijgen om jongens te zijn

 

Deze dag voor het gezin zal ook over meisjes gaan, maar staat toch vooral in het teken van jongens. Welk beeld van de jongen én zijn ouders geven jongensopvoedboeken van eind 19de eeuw tot in onze tijd?

 

Angela Crott zal vier jongenseigenschappen behandelen die steeds opnieuw in de literatuur terugkeren en waar ouders tot op de dag van vandaag mee te maken hebben: baldadigheid of kattenkwaad, hoogmoed of grootspraak, ledigheid of luiheid en zwijgzaamheid of verlegenheid.

Ook wordt de rol van de moeder en de vader afzonderlijk belicht en vervolgens die van de ouders gezamenlijk. Welke rol krijgt ieder van hen in de opvoedboeken toebedeeld?

 

In de jaren zeventig vond een grote omslag plaats als gevolg van grote maatschappelijke veranderingen. De democratisering en de individualisering kregen hun beslag en de secularisering en de vrouwenemancipatie zetten door. De rollen van moeder en vader werden inwisselbaar. De meeste opvoedkundigen moesten concluderen dat jongens daar niet op zaten te wachten.

Ook nu blijven zij herhalen: jongens hebben veel ouderlijke aandacht nodig. En een jongen heeft, als hij groter wordt, vooral aandacht nodig van zijn vader. Van hem wil hij leren hoe een man zich moet gedragen.

 

 

Angela Crott is historica. Haar interesse in jongensgedrag dateert van de periode 1975-1980 toen ze in het basisonderwijs werkzaam was. Ook haar beide zonen, die begin jaren 80 geboren werden, waren voor haar een leerschool. Deze ervaringen heeft ze vastgelegd in Is mijn zoon een macho? Over het opvoeden van jongens (2004).

In 2011 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op het proefschrift Van hoop des vaderlands naar ADHD’er. Het beeld van de jongen in opvoedingsliteratuur (1882-2005). Een van de conclusies van dit proefschrift was dat niet het gedrag van jongens is veranderd, maar de manier waarop de maatschappij tegen dit gedrag aankijkt. Voor dit onderwerp was zoveel publieke belangstelling dat er een publieksversie is verschenen onder de titel Jongens zijn ’t. Van Pietje Bell tot probleemgeval.

 

Programma

11.00   ontvangst

11.30   gelegenheid om de H. Mis bij te wonen

12.15    koffie

12.45   Angela CrottEchte mannen gezocht!’

13.45   geheel verzorgde lunch

14.45   workshops en evaluatie

15.30   afsluiting met thee

Voor de kinderen is er vanaf 12.30 uur een speciaal programma en de baby's krijgen vanaf 11.30 uur aparte opvang.

 

U kunt zich aanmelden bij de familie Pouw, of een e-mail sturen naar gezin@soka.nl 

Voor de organisatie van het kinderprogramma ontvangen we graag de naam en de leeftijd van de kinderen. 

 

 

 

Plaats

Conferentieoord Zonnewende

Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

Tel. 013 5132630

www.soka.nl

 

Kosten, incl. lunch

Volw: € 15 p.p.

Kinderen t/m 7 jr  € 4;  vanaf 8 jr € 6

max bedrag per gezin € 50

 

Betaling

Bij voorkeur via rek.nr. 5157514 t.n.v. Stichting SOKA, Amsterdam. Betaling kan echter ook ter plaatse.  

 

Contactpersonen:

Pieter en Rita Pouw-Bahlmann

Juliana van Stolberglaan 31, 1412 BE Naarden

Tel: 035 6946350