Gezin

Dag over het gezin II 2013

zo 22 september '13

Dag over het gezin II 2013

 

Het “gelukkige” kind anno 2013

­

HET “GELUKKIGE” KIND ANNO 2013

Het belang van goede karaktervorming thuis en op school

 

We leven in een tijd waarin ouders zich vaak zorgen maken over hoe hun kinderen zich ontwikkelen en zich afvragen wat zij nog meer moeten doen of juist niet  moeten doen om hun kinderen “gelukkig” te zien worden. Nederlandse kinderen staan al een aantal jaren bovenaan de ranglijst van “gelukkigste kinderen in Europa”. Maar wat is eigenlijk een gelukkig kind?

Er zijn inmiddels boeken over vol geschreven, maar antwoorden liggen niet altijd voor de hand in deze tijd, waarin - door de invloed van internet en beeldcultuur een overdosis aan prikkels over kinderen wordt uitgestort; - de overdracht van duidelijke normen en waarden onder druk staat; - naast het traditionele gezin ook andere gezinsvormen bestaan; -men spanning ervaart van het leven in een prestatiemaatschappij, waarin werk en economie allesbepalend lijken te zijn.

Hierdoor vragen ouders om concrete handvaten en hulpmiddelen hoe hun kinderen te begeleiden en op te voeden.

 

Pedagoge Carien Pot geeft in deze lezing uitleg over het ontwikkelen van een aantal belangrijke karaktereigenschappen bij kinderen, die hen helpen in het proces van volwassenwording anno 2013. Zij laat ouders ontdekken hoe het gebruik van geduld en humor hand in hand kan gaan met het ontwikkelen van kwaliteiten bij hun kinderen, zoals vriendelijkheid en doorzettingsvermogen. Zij plaatst dit ook in het perspectief van onze hedendaagse kennis en opvattingen over filosofie en pedagogie. Tevens geeft ze praktische tips hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden om het beste uit zichzelf te halen en betekenisvolle relaties op te bouwen.

 

Carien Pot-Mees is pedagoge van beroep. Na het afronden van de studie klinische- en orthopedagogiek in Leiden was zij werkzaam in Engeland op de kinderafdeling van een aantal Londense ziekenhuizen, waar zij verantwoordelijk was voor de begeleiding van ernstig zieke kinderen, hun families en afdelingsstaf. In 1989 promoveerde zij op het onderwerp “psychosocial effects of bone marrow transplantation in children”. Ze was actief in school- en gezinswerk (o.a. bij “full-time mothers”) en verbleef met haar man en vier opgroeiende kinderen tot 2001 in Londen.

Sinds haar terugkeer naar Nederland is zij betrokken bij onderwijs initiatieven, waaronder stichting Aristoteles (2005) en zit zij in het bestuur van IMC Weekendschool. Daarnaast is zij werkzaam als orthopedagoge en speltherapeute in een eerstelijns-praktijk voor ouders en kinderen met leer- en opvoedingsvragen in de Randstad.

Programma

11.00 uur  ontvangst

11.30 uur  gelegenheid om de H. Mis bij te wonen

12.30 uur  geheel verzorgde lunch

13.30 uur  Carien Pot-Mees: Het "gelukkige" kind anno 2013

14.30 uur  pauze

15.00 uur  interactieve sessie o.l.v. Carien Pot-Mees

16.00 uur  afsluiting met BBQ