Gezin

Dag voor echtparen 2012

zo 11 november '12

Dag voor echtparen 2012

 

Een nieuwe fase in je huwelijk

 

EEN NIEUWE FASE IN JE HUWELIJK 
Houden van, is een werkwoord

 

Een huwelijk kan na verloop van jaren niet te overtreffen kwaliteiten bieden. Man en vrouw begrijpen elkaar zonder veel woorden en er is sprake van een grote vertrouwelijkheid en wederzijdse waardering. De relatie biedt bescherming tegen eenzaamheid en de toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien.      
Het huwelijk kan echter ook in het midden van het leven een kritieke fase doormaken. Het hoogtepunt is voorbij. De jaren beginnen te tellen, lichamelijke krachten nemen af. Hoe beter je elkaar begrijpt, met elkaar kunt praten en elkaar waardeert, des te gemakkelijker zal het zijn je kinderen los te laten en je in te stellen op de nieuwe fase in je leven; het samen zijn met je echtgenoot/echtgenote. Ook degenen die kunnen zeggen dat ze een goed huwelijk hebben, weten dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Liefde is telkens weer het besluit nemen goed te zijn voor de ander, elkaar te respecteren en trouw te zijn. Anders ontstaat op den duur onherroepelijk verveling, ontevredenheid en vervreemding. Hoe versterk je de onderlinge vertrouwensrelatie in je huwelijk?

 

Stephen M. R. Covey jr, directeur van het Covey Leadership Center in Utah, introduceert in het boek The speed of trust, vertrouwen als succesfactor voor ondernemen. Voor velen is vertrouwen een abstract begrip, volgens Covey jr. een economisch en meetbaar managementinstrument.
Ivo Wijnhamer, Senior trainer bij Franklin Covey Nederland legt uit waarom vertrouwen niet alleen een managementinstrument is, maar ook een belangrijke succesfactor binnen het huwelijk. Hij laat zien hoe vertrouwen gewekt en gegeven kan worden. Gedrag krijgt daarbij een sleutelrol. Hij belicht eigenschappen zoals: recht door zee zijn, respect tonen, transparantie creëren, fouten rechtzetten, loyaliteit tonen, resultaten boeken.


Deze dag wordt op verzoek van enkele echtparen georganiseerd en beoogt praktische adviezen te geven die de huwelijksrelatie versterken.


Franklin Covey Nederland
is de Nederlandse vertegenwoordiging van de wereldwijde training- en adviesorganisatie van Stephen R. Covey.

Ivo Wijnhamer heeftmeer dan tien jaar trainerservaring in bedrijven en instellingen om de kwaliteiten van mensen te verbeteren in hun functioneren in de werkomgeving en in het gezin.

In de woorden van S. Covey: “Ons succes is niet afhankelijk van wat er in de samenleving gebeurt, maar wat er in ons eigen huis gebeurt”.

 

Programma 11 november 

10.30 uur  ontvangst

11.00 uur  gelegenheid om de H. Mis bij te wonen

11.45 uur  koffie

12.10 uur  inleiding door Ivo Wijnhamer

13.30 uur  lunchbuffet

14.30 uur  wandeling, per individueel echtpaar, met een opdracht

15.30 uur  evaluatie

16.00 uur  afsluiting en High Tea 

 

Aanmelding 

U kunt zich aanmelden bij de familie Pouw, familie van der Ven of een e-mail sturen naar gezin@soka.nl

In verband met de verzorging van de lunch stellen we een tijdige reactie zeer op prijs.


Plaats

Conferentieoord Zonnewende

Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

Tel. 013 5132630


Kosten

€ 35,-  pp 

Betaling

Bij voorkeur via rekeningnummer 5157514  t.n.v Stichting SOKA, Amsterdam onder  vermelding van de datum van de activiteit. Betaling kan echter ook ter plaatse.

Contactpersonen

Pieter en Rita Pouw-Bahlmann        Michiel en Eugenie v.d. Ven-Mosheuvel

Juliana van Stolberglaan 31           J. Vermeerstraat 7

1412 BE Naarden                          5062 LS Oisterwijk

Tel. 035 6946350                         Tel. 013 5220705

E-mail: sdm.pouw@ziggo.nl           E-mail: michiel.ven@wxs.nl 

           

Stichting SOKA (sociaal-culturele en kunstactiviteiten) biedt de gelegenheid zich op maatschappelijk en cultureel gebied te ontplooien.

SOKA organiseert diverse activiteiten met het accent op geestelijke verrijking en kennisoverdracht.

Alle activiteiten worden zonder winstoogmerk georganiseerd.

Meer informatie vindt u op de website: www.soka.nl