Gezin

Dag voor echtparen 2018

za 29 september '18

Dag voor echtparen 2018

 

Katholiek sociaal denken als moreel kompas

 

De sociale leer is ontstaan als een concreet antwoord op problemen die in de samenleving speelden aan het einde van de 19de eeuw. De slechte omstandigheden waaronder veel mensen hun dagelijks brood moesten verdienen waren een grote zorg. In 1891 schrijft paus Leo XIII een eerste encycliek over de sociale kwestie: Rerum Novarum. Deze encycliek werd de opmaat voor een nieuwe manier van kerkelijke betrokkenheid bij de wereld: de sociale leer. Daarmee doet de Kerk een appel op alle gelovigen, en nog breder, op alle mensen van goede wil die zich willen inzetten voor een wereld waarin er respect is voor de menselijke waardigheid en waarin gestreefd wordt naar solidariteit, gerechtigheid en het algemeen welzijn van eenieder.

 

Wat is volgens mgr. de Korte de kern?

“Menselijke waardigheid: ieder mens is beeld van God en daarmee heeft hij waardigheid gekregen. Het tweede trefwoord is personalisme: wij zijn unieke personen die tot bloei komen in verbondenheid met anderen. Dat is een verschil met individualisme. En verder gaat het om onderlinge verbondenheid en solidariteit, onder meer met de zwakkeren. Het eigenbelang is ondergeschikt aan het algemeen belang, het bonum commune”.

 

Aansluitend is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan
Koningshoeve voor een rondleiding in de bierbrouwerij.

Koningshoeve ontstond in 1880 als toevluchtsoord van Noord-Franse monniken. Naast bidden werd er ook gewerkt op Koningshoeve. Omdat het ‘boeren’ niet genoeg geld opbracht begonnen zij een kleine bierbrouwerij. Met aandacht, passie en traditioneel vakmanschap komen nu nog steeds unieke bieren tot stand volgens de geheime recepturen van de trappistenmonniken.

 

Programma 29 september 2018 

10.30 Ontvangst met koffie

11.00 Katholiek sociaal denken als moreel kompas
         door mgr. dr. G.J.N. de Korte

11.50 Koffiepauze

12.15 Gelegenheid om vragen te stellen

13.00 Lunchbuffet

14.00 Rondleiding in Bierbrouwerij Koningshoeve
         Eindhovenseweg 3, 5056 RP Berkel-Enschot
         (op korte afstand van Zonnewende)Aanmelding:
Pieter en Rita Pouw-Bahlmann
Juliana van Stolberglaan 31
1412 BE Naarden   
Tel. 035 6946350 
E-mail: pouw@ppouw.nl

of stuur een email naar: secretariaat@soka.nl


In verband met de verzorging van de lunch stellen we een tijdige reactie zeer op prijs.

 

Plaats
Conferentieoord Zonnewende; Tilburgseweg 54, 5066 BV Moergestel

Kosten
€ 75,- per echtpaar

Betaling:  
Bij voorkeur via rekeningnummer van stichting SOKA, Amsterdam
IBAN: NL86 INGB0005157514 
o.v.v. de datum. Betaling kan echter ook ter plaatse.

Contactpersonen:
Pieter en Rita Pouw-Bahlmann
Juliana van Stolberglaan 31
1412 BE Naarden   
Tel. 035 6946350             
E-mail: pouw@ppouw.nl