Links

Links Soka:

www.europrof.nl
Europrof, opleidingscentrum voor vakopleidingen in de horeca. Zonnewende is een door het Landelijk Orgaan voor Horeca Toerisme en Voeding [LOB HTV] erkend leerbedrijf.

www.opusdei.nl
Op Zonnewende zijn activiteiten met een godsdienstige inhoud toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Rooms Katholieke Kerk.

http://www.nl.josemariaescriva.info/

http://www.youtube.com/josemariaescrivanl

  

Nuttige websites voor bio-ethiek:
www.mercatornet.com  (blog: bio-edge)
www.medische-ethiek.nl 
www.lindeboominstituut.nl
www.ceg.nl
http://ncbcenter.metapress.com

 

Nuttige websites voor gezin en opvoeding:
www.mercatornet.com/family-edge/ 
www.katholiekgezin.nl