Ontwikkelingsproject

Stichting Soka, mei 2015

Horeca-opleiding Johari, ontwikkelingsproject in de Democratische Republiek Congo.  


Achtergrond van het huidige Congo

Het huidige Congo in cijfers

Het dagelijks leven in Congo is ontwricht door de strijd tussen het regeringsleger en rebellengroeperingen wat tot nu toe aan 5,4 miljoen mensen het leven heeft gekost. Bijna 2,7 miljoen mensen zijn van huis verdreven. Van de  75,5 miljoen inwoners is 49,1% werkloos. Bijna 88% leeft onder de armoedegrens.


Onderwijsprojecten in Kinshasa en Katanga geven jonge mensen extra kansen

Extra kansen voor jonge mensen.
Onderwijs en gezondheidszorg vragen verreweg de meeste aandacht. Beter onderwijs biedt mensen op een opbouwende, structurele en respectvolle wijze extra kansen in het leven. Onderwijs reikt bovendien verder dan het individu en komt ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.
CECFOR (Centre Congolais de Culture,de Formation et de Développement) houdt zich al 25 jaar bezig met scholing. Stichting SOKA heeft eerder geld ingezameld voor het opleidingscentrum Kimbondo (Kinshasa). Tussen 2009 en 2015 zijn daar 1.544 jonge professionals opgeleid.

  

In 2015 start de bouw van Horeca-opleiding Johari in Lubumbashi

Start van de bouw van Horeca-opleiding nog dit jaar!

Non-profit organisatie ADEFOR (Association pour le Développement et la Formation) stelt vlakbij de universiteit van Lubumbashi (provincie Katanga) 1,5km2 bouwgrond beschikbaar voor horeca-opleiding Johari. De opleiding is binnen twee jaar operationeel en biedt tevens woongelegenheid aan jongeren en docenten van elders.

  

DOELSTELLINGEN ONDERWIJSPROJECT JOHARI
Bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling in de provincie Katinga door kwalitatief goed horeca onderwijs voor jongeren toegankelijker te maken en daardoor hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.


BEGUNSTIGDEN: (in 5 jaar)

Direct begunstigden 923 (goed opgeleid personeel)
Indirecte begunstigden: 20.000 (families van de directe begunstigden en hospitality bedrijven).


TE VERWACHTEN RESULTATEN
- 600 jongeren volgen een tweejarige beroepsopleiding in de horeca
- 160 jongeren (80% vrouw) doen praktijkervaring op in het hotelwezen of  het bedrijfsleven
- 160 jongeren volgen de aanvullende opleiding "Service management" 
-  er komen 3 nieuwe trainers waardoor de operationele en professionele capaciteit zal verbeteren.
- binnen 16 maanden is de bouw gerealiseerd en is horeca-opleiding Johari uitgerust voor haar activiteiten
- huisvesting voor jongeren en trainers met een verblijfsvergunning in Lubumbashi.

 

FINANCIERING:
De projectkosten (bouw en installatie opleidingscentrum Johari) bedragen € 936.924,-​​. Een kleine 50% is inmiddels gefinancierd. In 2015 nemen we ons voor om € 30.000 in te zamelen.
Doneer voor dit prachtige project ter bevordering van onderwijs, werkgelegenheid én bestrijding van armoede en geweld. Zonder steun van buitenaf is dit niet mogelijk.

Met uw hulp komen we verder!

Giften zijn fiscaal aftrekbaar onder de gebruikelijke voorwaarden.  

IBAN: NL86 INGB0005157514 (BIC: INGBNL2A) o.v.v. JOHARI t.n.v. stichting Soka, Amsterdam.


Info: https://cecfor.wordpress.com/proyectos en www.soka.nl

 
folder_Congo15_ev.pdf

pp_fotos_johari.pdf

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stichting Soka, mei 2009
 

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van SOKA heeft de stichting een ontwikkelingsproject van CECFOR (Centre Congolais de Culture, de Formation et de Développement) in Congo DR gesteund. CECFOR is een ONG die zich al 20 jaar bezighoudt met de gezondheidszorg en de scholing van de Congolese bevolking.

 

De Nederlandse overheid, via de NCDO (Nationale Commissie voor internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling), heeft het project goedgekeurd. SOKA heeft dankzij de steun van vele particulieren en kleine fondsen ruim € 25.000 ,- weten in te zamelen. Het NCDO heeft  de bijeengebrachte giften verdubbeld. 

Met dit geld heeft CECFOR  het project kunnen realiseren.

 

Het project

Door een drinkwatervoorziening hebben tienduizend inwoners van Kimbondo en omgeving, veelal boerengezinnen, direct profijt van schoon water. Het project staat ten dienste van de hele gemeenschap.

Vooral vrouwen, kinderen en ouderen zijn er mee gebaat. In plaats van kilometers te moeten lopen om water te halen uit een verderop gelegen bron, is er meer tijd voor zorg, scholing en voor werk als een noodzakelijke bijdrage aan het gezinsinkomen.

CECFOR besteedt speciaal aandacht aan vrouwen. De ervaring leert dat jongens de school kunnen afmaken. Meisjes worden vaak thuisgehouden om het gezin te verzorgen, het land te bewerken en de landbouwproducten te verkopen. Het resultaat is een analfabetisme onder vrouwen die schommelt tussen 80 en 90%,  met geen mogelijkheid tot een vervolg beroepsopleiding.

 

Door vrouwen direct opleidingskansen en mogelijkheden te bieden, kan er met relatief weinig middelen veel verbeteren. In plaats van water halen krijgen vrouwen tijd om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Bovendien heeft het grote sociale voordelen, want leid je een jongen op, dan leid je een man op. Leid je een meisje op, dan leid je de gemeenschap en het gezin op. Zij houden in het algemeen met hun arbeid het gezin economisch draaiend. Onderzoek wijst uit dat een 10% toename van lezen en schrijven van de vrouwelijke beroepsbevolking de economie van een land met 0.3% doet stijgen

 

Drinkwatervoorziening Kinshasa, Congo

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen.  In het zevende millenniumdoel is  vastgelegd dat het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990.

Water is van levensbelang. Wereldwijd hebben meer dan een miljard mensen echter niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals diarree, uitdroging, en infecties. Jaarlijks overlijden er ongeveer 5 miljoen mensen aan ziekten die het gevolg zijn van vervuild drinkwater. Iedere dag sterven er bijna 10.000 kinderen jonger dan vijf jaar hierdoor. De sub Sahara landen  zullen de doelstelling niet halen als we niet een grotere inspanning leveren.

 

CECFOR heeft de aanleg van de infrastructuur van een drinkwatervoorziening in Kimbondo (Kinshasa) op zich genomen. Begin 2009 zijn de werkzaamheden betreffende de watervoorziening uitgevoerd. De oplevering vond plaats op 28 februari 2009. Het water komt van de bronnen van de vallei van Nkingu. De waterput heeft een capaciteit van 120m³ die met behulp van een hydrofoor gevuld wordt. Dagelijks is er 7.000 liter water beschikbaar. Er maken zo’n 115 gezinnen gebruik van de waterput. (d.w.z. 2 kannen van 30 liter per gezin).

 

Onderwijsprogramma’s.

 

1. De basisvorming voor (jonge) vrouwen (14-35 jaar):

Afgelopen jaar  werd aan 126 personen (21 vrouwen en 105 meisjes), uit de betreffende zone cursussen aangeboden van:

a)      Alfabetisering voor totaal analfabeten en voor personen met enige kennis van lezen en schrijven.

b)      Hygiëne. De doelstelling was het aanleren en/of verbeteren van de hygiëne in huis en van de persoonlijke lichamelijke hygiëne.

c)      Confectietechnieken. Vanaf het begin hebben 58 van de 105 meisjes zich ingeschreven voor dit programma. Veertig meisjes hebben de basis-naaitechnieken geleerd, 18 hebben geleerd kleding te maken.Voor deze laatsten werden er specifieke praktijklessen gegeven van juni tot augustus. Ze zijn in contact gebracht met profesionals uit het veld, ter voorbereiding op een baan in deze sector.

 

2. Het trainen van trainers van hospitality opleidingen.

Het doel van dit programma was de pedagogische competenties van het reeds bestaande docentencorps in Kinshasa te verbeteren.

Om dit te bereiken is gewerkt aan:

-          een kantoor inrichten in het Technisch Lyceum Kimbondo om didactisch materiaal te ontwikkelen

-          het installeren en aanleggen van een bibliotheek

-          cursussen geven aan docenten: “didactiek”, “evaluatie van competenties” en “beleid en beheer van een beroepsopleiding”

-          het organiseren van seminars, waarbij gelegenheid geboden wordt voor uitwisseling van ervaringen, aangaan van samenwerkingsverbanden tussen opleidingen e.d.

 
Vorig jaar werd deze vorming gegeven aan 80 docenten en studenten (in opleiding voor docent). De docenten geven op hun beurt geven weer les aan 2.850 leerlingen in 6 verschillende hospitality-scholen.

De docenten en studenten hebben dankbaar gebruik gemaakt van de bibliotheek -individueel of in groepen-, evenals van de georganiseerde seminars.

Met name de vorming van docenten heeft een steeds grotere reikwijdte, speciaal op sociaal economisch gebied. Zij zorgen voor:

- het realiseren van een nauwe samenwerking tussen de horecascholen met het oog op het verbeteren van het niveau van de toekomstige profesionals in de horecasector
- het bevorderen van uitwisseling van ervaringen tussen deze opleidingen

Jaarlijks zal aan een even groot aantal (jonge) vrouwen en docenten de vorming geven blijven worden.

Het programma voor docenten wordt gegeven in ruimtes van het al bestaande Technisch Lyceum Kimbondo. Men overweegt om een eigen Centrum hiervoor op te richten. Dit zal ook door CECFOR gedaan worden. Wanneer dit Centrum wordt opgericht is nog niet bekend.

 

De stichting blijft betrokken bij Kimbondo en haar activiteiten en toekomstplannen.
Regelmatig zullen we melding van nieuwe ontwikkelingen maken.

Giften blijven welkom op banknummer: 515.75.14 t.n.v. stichting Soka, Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam.